लिलाम बिक्री गर्ने बारेकोे सूचना

देहायका कार्यालयहरुमा रहेको काठ तथा फलामका मालसामान, अफिस सरसामान तथ अन्य सामानहरु लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र फाराम

लिलाम बिक्री गर्ने बारेकोे सूचना ,  प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०१।०७

संस्थाको बिभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका घर, जग्गा, गोदाम, टहरा, सटर आदी भाडामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी  बोलपत्र फाराम 

नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको घर,जग्गा, गोदाम, टहरा, सटर आदि भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको 

सूचना (२४।०९।२०७४)

2018-01-08